شرکت‌های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، اسامی بزرگترین شرکت‌های بورسی و فرابورسی از نظر تعداد سهامدار را در پایان اسفندماه سال 95 معرفی کرد.

سمات: براین اساس موسسه اعتباری کوثر مرکزی با 483 هزار و 517 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت‌‎های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانک سرمایه با 302 هزار و 673 سهامدار و بانک دی با 181 هزار و 75 سهامدار در رده‌های بعدی قرار گرفتند. بانک مهر اقتصاد، بانک قوامین، سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان، سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران ، بانک حکمت ایرانیان، صنایع پتروشیمی زنجان، پتروشیمی گلستان نیز در مکان‌های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت‌های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

بیست شرکت بزرگ فرابورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان اسفند ماه 1395

قیمت پایانی تغییر درصد
588 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 573 0.00 0.00
قیمت پایانی 588 0.00 0.00
اولین قیمت 584
قیمت دیروز 588
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 617 559
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.528 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 5,000 574 590 18,529 2
1 8,178 573 592 74,000 1
1 7,000 565 593 5,240 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/16)