شرکت‌های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار

موسسه «اعتباری کوثر مرکزی» در صدر بزرگترین شرکت‌های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و «بانک سرمایه» و «بانک دی» در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

سمات: موسسه «اعتباری کوثر مرکزی» با 483 هزار و 892 سهامدار در صدر بزرگترین شرکت‌های فرابورسی از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و «بانک سرمایه» با 302 هزار و 609 سهامدار و بانک دی با 181 هزار و 068 سهامدار در رده‌های بعدی قرار گرفتند. «بانک مهر اقتصاد»، «بانک قوامین»، «سرمایه‌گذاری توسعه و عمران استان کرمان»، «سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران»، «بانک حکمت ایرانیان»، «صنایع پتروشیمی زنجان»، «پتروشیمی گلستان» نیز در مکان‌های سوم تا دهم فهرست برترین شرکت‌های فرابورسی از لحاظ تعداد سهامدار ایستادند.

فهرست بیست شرکت بزرگ فرابورسی از لحاظ تعداد کد سهامداری در پایان دی ماه سال‌جاری را اینجا بخوانید

قیمت پایانی تغییر درصد
1,000 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,000 0.00 0.00
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 1,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 617 559
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 31.839 میلیون 1,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/22)