جزییات افزایش سرمایه 3 بورسی

سه شرکت بورسی برنامه افزایش سرمایه خود را اعلام کردند.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، سنگ آهن گهر زمین در نظر دارد سرمایه فعلی را از 1.23 به 2.5 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی "کگهر" از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و با دو هدف تامین مخارج باقیمانده و بازیافت مخارج انجام شده خط کنسانتره فاز 3 و تامین مخارج باقی مانده خط گندله سازی اعمال  میشود.

همچنین داروسازی اکسیر درصدد است به منظور اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش، سرمایه را از 45 به 90 میلیارد تومان برساند. 31.5 میلیارد تومان معادل 70 درصد از تامین مالی "دلر" از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 13.5 میلیارد تومان دیگر معادل 30 درصد از محل سود انباشته اعمال می شود.

لبنیات کالبر هم در نظر دارد درصورت موافقت سازمان بورس، 28 میلیارد تومان به سرمایه فعلی بیفزاید. تامین مالی «غالبر» از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته صورت می پذیرد تا صرف اجرای طرح های توسعه و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز شود.

نظرات کاربران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
18,823.97 199.14 1.06