مجوز افزایش سرمایه 3 بورسی

مجوز افزایش سرمایه 3 شرکت بورسی صادر شد.

به گزارش «دنیای بورس» ‌به نقل از کدال، مجوز افزایش سرمایه 3 شرکت بورسی صادر شد. براین اساس مجوز افزایش سرمایه 60 درصدی غلتک سازان سپاهان، 41 درصدی کارخانجات تولید شیشه رازی و افزایش سرمایه 70 درصدی «چدن» از محل سود انباشته صادر شد.

نظرات کاربران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
91,042.57 963.32 1.06