افزایش سرمایه 215 درصدی « قاروم »

قند ارومیه از افزایش سرمایه 215 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، گزارش توجیهی افزایش سرمایه  قند ارومیه از 17.16 میلیارد تومان به 54 میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح وضعيت ساختارمالي شرکت باضوابط ومقررات سازمان بورس اوراق بهاداروهمچنين ارتقای نمادمعاملاتي شرکت وگسترش سطح فعاليت شرکت ازطريق منابع داخلي به تصویب هیات مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

نظرات کاربران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
62,238.75 1,280.81 2.06