توافق « کرمان » با چینی ها/ سرمایه گذاری در تولید رینگ خودرو

سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان از توافقات با یک شرکت چینی برای سرمایه گذاری در ریگ آلومینیومی خودرو خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، با توجه به توافق‌های اولیه صورت پذیرفته سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان با شرکت لوشی گروپ از کشور چین (سرمایه گذار خارجی) مبنی بر انجام سرمایه گذاری در شرکت رینگ مارال ارگ جهت تولید رینگ آلومینیومی خودرو اعلام شد: در نامه شماره 261 (ر.م)98 مورخ 1398/09/09 شرکت رینگ مارال ارگ، مجوز سرمایه گذاری خارجی شرکت لوشی گروپ از کشور چین در ایران به مبلغ 15 میلیون یورو توسط وزارت اقتصاد صادر شده است.

با توجه به توافقات صورت گرفته با شریک خارجی و با انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی شریک خارجی سهامدار 50 درصدی شرکت رینگ مارال ارگ می شود که در صورت انجام و پس از طی تشریفات قانونی جمع سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شرکت رینگ مارال ارگاز 50 درصد فعلی به 25 درصد کاهش خواهد یافت.

نظرات کاربران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
2,346.68 2.73 0.12