لغو الزام بانک‌ها به دریافت تصویر مدارک هویتی

شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم الزام بانک‌ها به دریافت تصویر (کپی ) مدارک هویتی شهروندان را لغو کرد.

دنیای بورس: در جریان جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم که به ریاست فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد برگزار شد، ضرورت دریافت تصویر (کپی ) از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی لغو شد .

نظرات کاربران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,666.75 5.16 0.31