میزان تحویلی خودرو در تعطیلات

در نخستین روز تعطیلات تابستانی ایران خودرو 3 هزار خودرو به مشتریان تحویل داده شد.

ایکوپرس: گروه صنعتی ایران خودرو در روز نخست تعطیلات تابستانی ، سه هزار دستگاه خودرو فاکتور وبرای تحویل به مشتریان در سراسر کشور حمل کرد.

نظرات کاربران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
52,392.88 686.35 1.31