همکاری فنی « شرانل » با « بترانس »

مدیرعامل ایران ترانسفو از همکاری پالایشگاه تندگویان و نفت ایرانول در تولید روغن ترانسفورماتور، رفع نیاز به تامین کنندگان خارجی و جلوگیری از خروج ارز خبر داد.

نفت ایرانول: بهزاد ظهیری مدیرعامل ایران ترانسفو در نامه‌ای به محمد شریعتمداری، وزیر کار اعلام کرد: با همکاری متعهدانه پالایشگاه تندگویان وزارت نفت و پالایشگاه نفت ایرانول ، تولید روغن ترانسفورماتور طبق کلیه شاخص های کیفی مورد نظر توانیر  آغاز و وابستگی به این محصول استراتژیک بطور 100 درصد در بخش نیاز به روغن ترانسفورماتورهای توزیع رفع شد.

بی شک این اقدام ارزشمند ملی در سال رونق تولید و با توجه به امتناع شرکت های تامین کننده خارجی از فروش روغن مذکور به ایران، افتخار بزرگی است که ناشی از همت و غیرت ملی است.

روغن ترانسفورماتور یکی از روغن های صنعتی است که به دلیل کاربرد آن در ترانسفورماتورهای صنعت برق از نقش مهم و استراتژیک برخوردار است که با محدودیت های واردات و امتناع شرکت های تامین کننده خارجی از فروش به ایران با این اقدام ،وابستگی صنعت برق به این نوع روغن برطرف و از خروج ارز جلوگیری و امکان تولید این روغن در داخل مهیا شد.

نظرات کاربران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1.344 میلیون 3,385.06 0.25