مبنای زمانی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز

مبنای زمانی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز معادل 2800 تومان، تاریخ روز تامین ارز است.

دنیای بورس: مبنای زمانی اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز معادل 2800 تومان، تاریخ روز تامین ارز است و ثبت سفارش‌هایی که تامین ارز آن‌ها از طریق سامانه نیما یا به نرخ آزاد نیز بوده، مشمول پرداخت این مابه‌التفاوت هستند.

نظرات کاربران

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)