مذاکره پتروشیمی گلستان برای تامین‌مالی

مدیرعامل پتروشیمی گلستان از تلاش این مجموعه برای دریافت فاینانس خارجی یا سرمایه گذار ایرانی، خبر داد و گفت: درصورت تامین مالی پتروشیمی گلستان ظرف مدت حدود 3 سال اجرا می شود.

نیپنا: علاءالدین حیدری در گفتگویی با تاکید براینکه فاینانس‌ها در بخش تضامین دچارمشکل می‌شوند، اظهارکرد: برای تامین مالی طرح پتروشیمی گلستان تاکنون با شرکت‌هایی از کشورهای کره، چین، ایتالیا و آلمان مذاکره داشته ایم و امید است این طرح بتواند منابع مالی مورد نیاز خود را دریافت کند.وی با اشاره به این که پتروشیمی گلستان نیاز به 324 میلیون یورو سرمایه دارد، گفت: پیش از این مقرر بود که 277 میلیون یورو از طریق صندوق توسعه ملی و 200 میلیارد تومان نیز به صورت ریالی تامین شود، اما این امر محقق نشد و صندوق توسعه ملی به عناوین گوناگون این اعتبار را تامین نکرد.مدیرعامل پتروشیمی گلستان با اشاره به این که دولت می‌تواند کمک کند و خود پروژه را در دست گیرد، به توان هلدینگ خلیج فارس در تامین منابع اشاره کرد و گفت: هلدینگ خلیج فارس می‌تواند در پروژه پتروشیمی گلستان مشارکت داشته باشد و تامین مالی کند. از سوی دیگر با سایر شرکت‌های ایرانی نیز دراین زمینه گفتگو کرده ایم، هیچ یک از شرکت‌ها پاسخ منفی ندادند این موضوع را در دست بررسی و مطالعه دارند.

حیدری با تاکید بر این که تمام مجوزهای لازم برای اجرای پتروشیمی گلستان آماده است و تنها مشکل تامین اعتبار وجود دارد، گفت: پتروشیمی گلستان تا کنون حدود 20 درصد پیشرفت داشته و اکنون مساله تامین منابع مالی مطرح است.وی با اشاره به ظرفیت اسمی تعریف شده برای پتروشیمی گلستان گفت: این مجتمع قراراست در آینده 677 هزار تن آمونیاک مایع تولید کند که تبدیل به یک میلیون و هفتاد و سه هزار تن گرانول واوره می‌شود.

 

قیمت پایانی تغییر درصد
838 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 863 0.00 0.00
قیمت پایانی 838 0.00 0.00
اولین قیمت 830
قیمت دیروز 838
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1676
تعداد سهام 473 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 396.374 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/25)