90 درصد ظرفیت تولید پتروشیمی بیستون خالی ماند

چالش بر سر تولید ماده اولیه مواد شوینده

پالایشگاه‌ها خوراک نفت سفید نمی‌دهند

برای سومین ماه متوالی تولید در پتروشیمی بیستون به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده محصول آلکیل بنزن خطی (خوراک صنایع تولید شوینده و بهداشتی) به دلیل عدم عرضه خوراک نفت سفید با 90 درصد ظرفیت خالی انجام گرفت.

پایگاه اطلاع رسانی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی: با وجود افزایش سهم گاز در سبد سوخت و انرژی کشور و بالا رفتن مازاد تولید نفت سفید در سطح پالایشگاه های نفت، بزرگترین پتروشیمی تولیدکننده آلکیل بنزن خطی بدون خوراک نفت سفید مانده است.

بر این اساس برای سومین ماه متوالی تولید در پتروشیمی بیستون به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده محصول آلکیل بنزن خطی (خوراک صنایع تولید شوینده و بهداشتی) به دلیل عدم عرضه خوراک نفت سفید با 90 درصد ظرفیت خالی انجام گرفت.

تیر ماه امسال در مجموع حدود 57 تن محصول در پتروشیمی بیستون تولید شده و در مجموع درصد تولید نسبت به ظرفیت نصب شده در این مجتمع پتروشیمی حدود 11 درصد بوده و به عبارت ساده تر حدود 89 درصد ظرفیت تولید در پتروشیمی بیتون به دلیل عدم عرضه خوراک نفت سفید خالی مانده است.

در نخستین ماه فصل تابستان، فقط 12 درصد برنامه های تولید در پتروشیمی بیستون محقق شده و این درحالی است که برای سال 97 این مجتمع پتروشیمی برنامه ای برای تولید حدود 51 هزار تن محصول را داشته است.

کاهش شدید تولید در پتروشیمی بیستون تامین مواد اولیه صنایع تولیدکننده مواد شوینده، بهداشتی و روغن‌های صنعتی را قطعا با بحران های جدی روبرو خواهد کرد.

پتروشیمی بیستون به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده آلکیل بنزن خطی و آلکیلات سنگین از طرفیت تولید سالانه حدود 56 هزار تن محصول برخوردار بوده که محصول‌های تولیدی این مجتمع پتروشیمی خوراک مورد نیاز صنایع تولیدکننده مواد شوینده، بهداشتی و روغن‌های صنعتی را تامین می‌کند.

بنابراین با عرضه قطره چکانی خوراک نفت سفید، تولید این مجتمع پتروشیمی خرداد ماه به حدود 2 هزار و 80 تن کاهش یافته که حدود 60 درصد ظرفیت تولید پتروشیمی بیستون در این ماه خالی مانده و تنها 43 درصد برنامه‌های تولیدی تحقق یافته است.

با این وجود مجموع تولید سه ماهه پتروشیمی بیستون حدود 11 هزار و 400 تن بوده و 72 درصد ظرفیت نصب شده این مجتمع پتروشیمیایی در بهار امسال فعال بوده است.

پتروشیمی بیستون بر مبنای تحویل سالانه 386 هزار تن خوراک نفت سفید، 19 هزار تن بنزن و 95 میلیون مترمکعب گاز متان در سال 1378 به عنوان یکی از مجتمع‌های خوراک مایع صنعت پتروشیمی طراحی و در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
12,542.9 62.35 0.50

نمادهای زیر مجموعه

پتروشیمی جم (جم4) پتروشیمی فناوران (شفن2) پتروشیمی شازند (شاراک) ح . بین‌ المللی‌محصولات پارس‌ (شپارسح) پتروشیمی جم (جم2) پاکسان‌ (شپاکسا) پتروشیمی‌ آبادان‌ (شپترو) پتروشیمی پردیس (شپدیس2) پتروشیمی‌شیراز (شیراز2) پتروشیمی شازند (شاراک4) معدنی‌ املاح‌ ایران‌ (شاملا) پتروشیمی‌ خارک‌ (شخارک4) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس4) گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان2) س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران4) پتروشیمی پردیس (شپدیس) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو2) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان) گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول4) پتروشیمی شازند (شاراک2) معدنی‌ املاح‌ ایران‌ (شاملا2) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) کربن‌ ایران‌ (شکربن) تولیدمواداولیه الیاف‌مصنوعی‌ (شمواد) صنایع‌شیمیایی‌سینا (شسینا) پلی‌اکریل‌ (شپلی) پتروشیمی جم (جم) نیروکلر (شکلر2) ح . نیروکلر (شکلرح) س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران) پارس‌ پامچال‌ (شپمچا) صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا) پلی‌اکریل‌ (شپلی2) پتروشیمی‌شیراز (شیراز) لعابیران‌ (شلعاب) گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان4) دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ (شدوص) صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس2) صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌ (شفارس) گلتاش‌ (شگل) پاکسان‌ (شپاکسا2) پتروشیمی‌ آبادان‌ (شپترو2) سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌ (وپترو) س. صنایع‌شیمیایی‌ایران (شیران2) گلتاش‌ (شگل2) دوده‌ صنعتی‌ پارس‌ (شدوص2) پتروشیمی‌شیراز (شیراز4) بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ (شپارس) پتروشیمی‌ خارک‌ (شخارک2) نیروکلر (شکلر) گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) ح . پتروشیمی شازند (شاراکح) گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول2) س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو4) کربن‌ ایران‌ (شکربن2) پتروشیمی فناوران (شفن) ح . لعابیران‌ (شلعابح) صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا2) پتروشیمی‌فارابی‌ (شفارا) گروه صنعتی پاکشو (پاکشو2) گروه پتروشیمی س. ایرانیان (پترول) پتروشیمی‌ خارک‌ (شخارک) پتروشیمی مارون (مارون4) پتروشیمی زاگرس (زاگرس) شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان) پتروشیمی غدیر (شغدیر) پتروشیمی مارون (مارون2) توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا) توکا رنگ فولاد سپاهان (شتوکا4) پتروشیمی زاگرس (زاگرس2) پتروشیمی غدیر (شغدیر4) تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر2) پتروشیمی مارون (مارون) صنایع بهداشتی ساینا (ساینا) تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر4) شرکت پتروشیمی خراسان (خراسان2) تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) پتروشیمی فسا (فسا) ح. پتروشیمی کازرون (کازروح4) ح.پتروشیمی جهرم (جهرمح) پتروشیمی گلستان (شستان) ح.کود شیمیایی اوره لردگان (شلردح) پتروشیمی ممسنی (ممسنی) ح.پتروشیمی ممسنی (ممسنیح) ح. صنایع پتروشیمی زنجان (زنجانح) صنایع پتروشیمی زنجان (زنجان) پتروشیمی گلستان (شستان2) کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد2) ح. پتروشیمی فسا (فساح) صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت) ح.پتروشیمی ممسنی (ممسنیح4) پتروشیمی کازرون (کازرو) پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها) صنایع پتروشیمی زنجان (زنجان2) پتروشیمی داراب (داراب) صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت4) پتروشیمی کازرون (کازرو4) ح.صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشتح4) شیمیایی رنگین (شرنگی) صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشت2) ح.پتروشیمی داراب (دارابح) صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم) پتروشیمی جهرم (جهرم) هنکل‌ پاک‌ وش‌ (شوش2) پتروشیمی ممسنی (ممسنی4) صنایع پتروشیمی زنجان (زنجان4) پتروشیمی‌ اصفهان‌ (شصفها2) کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر) کف (شکف) تولید سموم‌ علف‌ کش (شسم) صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم2) ح. پتروشیمی کازرون (کازروح) ح.صنایع پتروشیمی دهدشت (دهدشتح) تولی‌پرس‌ (شتولی) هنکل‌ پاک‌ وش‌ (شوش) صنایع پتروشیمی تخت جمشید (شجم4) مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن) ح . گروه صنعتی پاکشو (پاکشوح) مشارکت گچساران- 3 ماهه 18% (مگچسا1042) مشارکت گچساران- 3 ماهه 18% (مگچسا104) ح . س.نفت وگازوپتروشیمی تأمین (تاپیکوح) مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر (شوینده) مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر (شوینده2) پتروشیمی پارس (پارس) پتروشیمی پارس (پارس2) تولید مواداولیه الیاف مصنوعی (شمواد) پلی اکریل ایران (شپلی)