درخواست همکاری سیم و کابلی‌ها با بورس کالا

دبیر انجمن سیم و کابل ایران خواستار همکاری بورس کالا برای سهمیه بندی و واگذاری مفتول مس و آلومینیوم با این انجمن شد.

دنیای بورس: دبیر انجمن سیم و کابل ایران از وزارت صمت درخواست کرد بورس کالای ایران برای سهمیه‌بندی و واگذاری مفتول مس و آلومینیوم به اعضای انجمن همکاری کند.