4 بانک‌ بورسی ارایه دهنده خدمات ارز

بانک‌های تجارت، پارسیان و ملت هم راستا با سیاست جدید ارزی، به فهرست بانک‌های ارایه دهنده خدمات ارز مسافرتی و زیارتی اضافه شدند. پیش‌تر تامین و پرداخت ارز مسافرتی از طریق دو بانک سامان و ملی ممکن بود.

به گزارش بانک مرکزی، بانک‌های تجارت، پارسیان و ملت هم راستا با سیاست جدید ارزی، به فهرست بانک‌های ارایه دهنده خدمات ارز مسافرتی به مسافران خارج کشور افزوده شدند. در تصمیمی دیگر، بانک‌های تجارت و پارسیان با هماهنگی سازمان حج و زیارت نسبت به تامین و پرداخت ارز مسافرتی به زایران عتبات عالیات اقدام می‌کند.

در حال حاضر تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) از طریق پنج بانک ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان امکان‌پذیر است و در این بین، تامین و پرداخت ارز مسافرتی به زایران عتبات عالیات صرفاً از طریق دو بانک تجارت و پارسیان انجام می شود.

 

قیمت پایانی تغییر درصد
1,926 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,894 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,926 0.00 0.00
اولین قیمت 2,079
قیمت دیروز 1,926
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 242676
تعداد سهام 8 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 15.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/29)