امکان عرضه گاز در « انرژی »

در حالی پذیرش بنزین در بورس انرژی صورت گرفته که پیشنهاد عرضه گاز در بورس انرژی به شرکت ملی گاز نیز ارایه شده است.

علی حسینی در پاسخ به «ایرنا» در خصوص پذیرش بنزین در بورس انرژی و امکان عرضه گاز همزمان با طرح صادرات آن می‌گوید: بنزین در بورس انرژی ایران پذیرش شد و امکان عرضه گاز در بورس انرژی نیز وجود دارد. بورس انرژی پیشنهاد خود را به شرکت ملی گاز ارایه داده است.

قیمت پایانی تغییر درصد
9,500 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 9,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 9,500 0.00 0.00
اولین قیمت 9,500
قیمت دیروز 9,500
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 358.761 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.408 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/01/20)