پس از موافقت هیات مدیره سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی مطرح شد

تصمیم « وپترو » با خروج از 4 بورسی
تصمیم « وپترو » با خروج از 4 بورسی

پس از اینکه شستا به دنبال فروش بلوک برخی از شرکت‌های واگذاری است، حال به دنبال آن هیات مدیره سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی نیز موافقت خود را با خروج از 4 شرکت بورسی اعلام کرد.

پس از اینکه شستا اعلام کرده بود در نظر دارد سیاست فروش سهام برخی واحدهای سرمایه‌گذاری بورسی همچون کربن ایران، دوده صنعتی پارس و سولیران را به طور جدی در دستور کار قرار دهد، حالا هیات مدیره سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی نیز  در کلیاتی اعلام کرد: با واگذاری و فروش سهام 4 شرکت بورسی کربن ایران، دوده صنعتی پارس، صنایع لاستکی سهند و سرمایه‌گذاری ساختمان ایران موافق است.  البته زمان خاصی برای واگذاری‌ها اعلام نشده و تنها به صورت کلی مورد موافقت مشروط هیات مدیره قرار گرفته است.

بر مبنای نامه ارسالی هیات مدیره سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، آمده است: در جلسه هیات  مدیره «وپترو»، ‌نامه عضو هیات مدیره تاپیکو (آقای خسروی) در خصوص تکمیل فرم‌های دستور فروش کارگزاری بانک رفاه راجع به شرکت‌های دوده صنعتی پارس، کربن ایران، صنایع لاستیکی سهند و سرمایه‌گذاری ساختمان مطرح شد. هیات مدیره در ادامه با بررسی دستور کار واگذاری شستا و  پیرو مصوبه‌ها، با کلیات واگذاری سهام شرکت‌های مزبور موافقت خود را مشروط به رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و افشا اطلاعات در سازمان مذکور اعلام کرد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
19,693.37 340.24 1.73