گزارش ماهانه شرکت ها/ بخش سوم | شرکت ها چقدر سود و زیان ساختند؟

در گزارش ماهانه شرکت ها، شرکت ها چقدر سود و چقدر زیان ساختند.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، در گزارش ماهانه شرکت ها، شرکت ها چقدر سود و چقدر زیان ساختند؟

 1. وبصادر در 9 ماهه به سود 271 ریالی رسیده است و از مدت مشابه قبل که 5 ریال بود بسیار بهتر است
 2.  فخوز بسیار خوب عمل کرد و با  سرمایه جدید 1443 ریال در 9ماهه  سود داشته است. فخوز سهمی که 3 ماهه  13427 میلیارد ریال سود عملیاتی و 12304 میلیارد ریال سود خالص داشت. در 6 ماهه  سود عملیاتی 34721 و سود خالص 33810 میلیارد ریال شده. در 9 ماهه  سود عملیاتی دو برابر 6 ماهه اول بوده و 76438 میلیارد ریال شد و سود خالص نیز 72140 میلیارد ریال است
 3.  وسپهر در 9 ماهه  به سود  1119 ریالی رسیده است
 4. خساپا 9 ماهه  197 ،  6 ماهه 111 و 3 ماهه 21 ریال زیان داشته است .  سهم  3 ماهه 293 میلیارد ریال سود عملیاتی دارد ولی هزینه های مالی او را برده و خورده و در نهایت 4109 میلیارد ریال  زیان داشت. 6ماهه زیان عملیاتی 14162 میلیارد ریال شد و زیان خالص 21721 میلیاردریالی را داشت .در 9 ماهه  زیان عملیاتی به 23044 میلیارد ریال رسید و هزینه های مالی هم 26336 میلیارد ریال بود و گلوی سهم  را فشرده و زیان 38522 میلیارد ریالی را رو کرد
 5.  فسپا در 9 ماهه  به  سود 5119 ریالی رسیده است. فسپا در 9ماهه  5119  و در 6 ماهه  سود شرکت 2899ریال است.  سهم 3 ماهه 649 میلیارد ریال سود عملیاتی و 746 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه  سود عملیاتی 2019 و سود خالص 1874 میلیارد ریال. 9 ماهه  سود عملیاتی 3845 میلیارد ریال و سود  خالص 3327 میلیارد ریال است  .
 6.  پرداخت در 9 ماهه با سرمایه قدیم  2151 ریال سود محقق کرده است. پرداخت  در6ماهه  1036 ریال محقق کرد  3ماهه  535  ریال محقق کرده بود . در 3ماهه سهم 1011 میلیارد ریال سود عملیاتی و 776 میلیارد ریال سود خالص دارد. در6 ماهه  سود عملیاتی 1982 و سود خالص1502 میلیارد ریال بوده. در 9ماهه  سود عملیاتی 4051 و سود خالص 3118 میلیارد ریال بود
 7.  بیمه ملت در 9 ماهه 4207 میلیارد ریال سود خالص داشته و 1476 ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است
 8. تامین سرمایه امین 3 ماهه  140 ریال محقق کرده است و 981 میلیارد ریال سود خالص دارد.
 9. پتروشیمی شیراز در فعالیت 9 ماه خود به سود 467 تومانی ازای هر سهم رسیده است. شرکت در فصل پاییز 244 تومان و در فصل بهار و تابستان به ترتیب 84 و 138 تومان سود داشته اشت. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 59 درصد بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار و تابستان به ترتیب61 و 56 درصد بوده است.   شرکت در پاییز 505 هزار تن اوره به فروش رسانده که نسبت به فصل گذشته رشد داشته است. شرکت در بهار 464 هزار تن، در تابستان 347 هزار تن و در پاییز 505 هزار تن اوره به فروش رسانده است. نرخ گاز دریافتی شرکت نیز مانند سایر شرکت های خوراک گازی رشد داشته است و نزدیک 9 سنت بوده است.  قیمت سهم  4900تومان می باشد و در یک ماه گذشته حدود 14 درصد کاهش داشته است.
 10. بیمه ما در 9 ماهه 756 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است و 3024میلیارد ریال سود خالص دارد
 11.  حخزر در9 ماهه  1367 ،  6 ماهه 893 و  3 ماهه  315 ریال محقق کرده بود . در 9ماهه  سود عملیاتی 1773 و سود خالص 1475 میلیارد ریال است.
 12.  سرمايه گذاري ايرانيان در 9 ماهه 5558 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
 13. دارو  در 3ماهه  796 ریال  و 6 ماهه  1965 ریال و9ماهه  3053 ریال  سود محقق کرده است که رشد بسیار خوبی را دارد. سهم 3ماهه  968 میلیارد ریال سود عملیاتی و 596 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه سود عملیاتی 2357 و سود خالص 1473 میلیارد ریال است. در9 ماهه  سود عملیاتی 3830 و سود خالص 2289 میلیارد ریال است
 14.  چافست در مجمع 100  ریال تقسیم کرد
 15.  وشهر همچنان برمدار زیان است و 9 ماهه  1352 ریال به ازای هر سهم زیان دارد و فقط کمی نسبت  به مدت مشابه سال قبل سرعت  زیان دهی را کاهش داده است
 16.  پاسا  در 3ماهه به سود 263 ریالی رسیده بود 6 ماهه این عدد 1242 ریال و 9ماهه  2038 ریال است  .در 3 ماهه  فروش 1141 میلیارد ریالی  سود عملیاتی 313  و سود خالص 236 میلیارد ریالی را دارد .در 6 ماهه  سود عملیاتی 1378 و سود خالص 1117 میلیارد ریال بوده است. در 9ماهه  سود عملیاتی 2212 و سود خالص و 1834 میلیارد ریال است
 17. ذوب 9 ماهه  164 ریال محقق کرد. ذوب 34 ریال در 3ماهه محقق کرده است و 89 ریال در 6 ماهه  حالا هم  164 ریال ! در 3ماهه . 4055 میلیارد ریال سود عملیاتی و 2115 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه  سود عملیاتی 8191 و سود خالص 5504 میلیارد ریال بوده است. در9ماهه  سود عملیاتی 16277 و سود خالص 10064 میلیارد ریال شده و 2 برابر کل 6 ماهه است
 18. آرمان در گزارش 9ماهه حسابرسی نشده 160ریال محقق کرده است
 19. سخزر در 9 ماهه 902،  6ماهه  597 و 3 ماهه به سود 175 ریالی  رسیده. البته  سود غیرعملیاتی در تحقق این  سود موثر بوده. ولی در هر صورت 3 ماهه  70 میلیارد ریال سود عملیاتی و 87 میلیارد ریال سود خالص دارد در 6ماهه  سود عملیاتی 316 و سود خالص 298 میلیارد ریال است. در 9 ماهه  سود عملیاتی به  502 میلیارد ریال رسیده و سود خالص 450 میلیارد ریال است
 20.  وساخت در مجمع امروز ۸۴۴ریال به ازای هر سهم تقسیم کرد
 21. والبر در 9ماهه به سود 767  ریالی رسیده و تحقق سود خوبی در فروش سرمایه گذاری ها داشته است
 22.  شفارس در ۹ماهه ۲۸۱ ریال محقق کرده است و در 6ماهه 186ریال محقق کرده بود، در اذر 302 میلیارد ریال  فروش داشت  در ابان کمی کاهشی بود و 270 میلیارد ریال فروش داشت در مهر 329 میلیارد ریال فروش داشته و جمعا  9ماهه 2102  میلیارد ریال و سود خالص 406میلیارد ریال رسیده است
 23.  هرمز در 9 ماهه  38719 سود عملیاتی و 33753 میلیارد ریال سود خالص دارد
 24.  غشاذر در 9 ماهه به ازای هر سهم 195 ریال سود محقق کرده است
 25.  ثالوند در مجمع 57 ریال تقسیم کرد
 26.  بگیلا در 3ماهه 118 ریال سود محقق کرده است .647 میلیارد ریال سود عملیاتی و 508 میلیارد ریال سود خالص دارد
 27.  ثاخت در 3ماهه  39 ریال زیان محقق کرده است
 28.  دسبحا در گزارش 9ماه با  سرمایه جدید  309 ریال محقق کرده البته باید  منتظر گزارش 12ماهه بود
 29.  کمرجان در 12ماهه به سود  1365 ریالی رسیده است
 30.  حتاید در 9ماهه 1427  ریال ،  6 ماهه 959 و در  3ماهه  358 ریال محقق کرده. سهم در 3ماهه به سود 699 میلیارد ریالی رسیده و سود عملیاتی هم  805 میلیارد ریال بود در 6 ماهه به سود عملیاتی 2334 میلیارد ریالی رسیده و سود خالص 1869  میلیارد ریالی را دارد 9ماهه این عدد  3170 میلیارد ریال بوده و سود خالص 2783 میلیارد ریال است  بدون در نظر گرفتن سود های غیرعملیاتی به اعداد خوبی رسیده است.
 31.  سبجنو  در 3 ماهه به تحقق سود 467 ریالی رسیده  و6 ماهه  1545 ریال و 9ماهه  2296 ریال محقق کرد. 3ماهه 224 میلیارد ریال سود عملیاتی و 183 میلیارد ریال سود خالص دارد. 6 ماهه سود عملیاتی 697 میلیارد ریال و سود خالص 605 میلیارد ریال است. 9ماهه  1071 میلیارد ریال سود عملیاتی و 899 میلیارد ریال سود خالص دارد
 32.  غگرجی با کمک سود های غیرعملیاتی در 9 ماهه به سود  1546 ریالی رسیده است
 33. سصفها در گزارش 9 ماه به سود 2516  ریالی رسیده در حالی که کل سال قبل 1061 ریال بود و 591 میلیارد ریال سود عملیاتی در 9 ماهه داشته است .
 34.  سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در 9ماهه به سود 5153 ریالی رسیده است
 35.  حبندر نسبت  به دوره مشابه افت سود داشته و 9 ماهه  400  ریال سود محقق کرده است
 36. ساراب در 9 ماهه  تلفیقی 1147 و در سود اصلی 1265 ریال سود محقق کرده و گزارش خوبی زده است. در 6 ماهه  598  ریال سود محقق کرده و  6 ماهه 645 میلیارد ریال سود عملیاتی و 753 میلیارد ریال سود خالص دارد. 9ماهه  سود عملیاتی 1245 و سود خالص 1593 میلیارد ریال است
 37.  سدشت در 3 ماهه با  56 میلیارد ریال سود عملیاتی و 33 میلیارد ریال سود خاص به ازای هر سهم  28 ریال محقق کرده است
 38.  غپاذر در 9 ماهه به سود 798  ریالی رسیده است کل سود شرکت در سال مالی قبل حوالی 550  ریال بود
 39.  دفرا در 9ماهه  1601 ریال ، 6 ماهه  870 ریال سود محقق کرده است  . سهم  6 ماهه خوبی داشت چرا که 222 ریال به ازای هرسهم در 3 ماهه سود محقق کرده است . 3 ماهه 199 میلیارد ریال سود عملیاتی 155 میلیارد ریال سود خالص دارد. 6 ماهه 782 میلیارد ریال سود عملیاتی . 609 میلیارد ریال سود خالص دارد. 9ماهه  سود عملیاتی 1406 میلیارد ریال و سود خالص 1120 میلیارد ریال است   پیشرفت بسیار خوبی را داشته است
 40.  فجر گزارش خاصی داشته و 9 ماهه به سود 7998 ریالی رسیده سهمی که در6ماهه  3954 و در  3ماهه با گزارش خوبی همراه شده و 1290 ریال به ازای هرسهم محقق کرده. سهم 3 ماهه 1411 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1106 میلیارد ریال سود خالص دارد. 6 ماهه  سود عملیاتی با یک پرش خوب 4237 و سود خالص 3392 میلیارد ریال است. در 9 ماهه این عدد 8516 و در سود خالص نیز 6862 میلیارد ریال است
 41.  بشهاب لامپش در9 ماهه خوب روشن بوده و 9ماهه  2895 ریال سود محقق کرد  سهمی که  3 ماهه 363 ریال  و 6 ماهه  1292 ریال سود محقق کرده بود. در 3 ماهه سهم  با 125 میلیارد ریال سود عملیاتی و 58 میلیارد ریال سود خالص. در 6 ماهه  با 339 میلیارد ریال سود عملیاتی و 209 میلیارد ریال سود خالص. در 9ماهه با 701 میلیارد ریال سود عملیاتی و 468 میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده است
 42.  سشرق در 3 ماهه  122 ریال سود محقق کرده است. 459 میلیارد ریال سود عملیاتی و 323 میلیارد ریال سود خالص دارد .
 43.  سفاسی به زیان  48  ریالی در 9 ماهه  رسیده است
 44.  برق دماوند هم در 9 ماهه  به  سود 798 ریالی رسیده که  شاید عملیاتی اندازه  9 ماهه  سال  قبل بود ولی در غیرعملیاتی کمی عقب تر ایستاد
 45.  چخزر در 9 ماهه به سود  1767  ریالی رسیده است
 46.  کگاز در 3 ماهه 451 ریال سود محقق کرده است در 6 ماهه این عدد  939 ریال بوده  و 9ماهه  1603 ریال شده است  .کگاز در 3 ماهه  ماهه  218 میلیارد ریال سود عملیاتی و 203 میلیارد ریال سود خالص داشته در 6 ماهه 508 میلیارد ریال سود عملیاتی و 422 میلیارد ریال سود خالص. در 9 ماهه  806 میلیارد ریال سود عملیاتی  و 721 میلیارد ریال سود خالص داشته است
 47.  مثبت  برای ورنا  تقسیم سود شرکت های تحت کنترل 100 درصدی به مبلغ 1180 میلیارد ریال که برای هر سهم رنا مبلغی برابر با 148 ریال اثر گذار خواهد بود.
 48.  قنقش در 9 ماهه به سود  228 ریالی رسیده است
 49.  سنیر را با هم مرور کنیم سهمی که 9 ماهه به سود 2492 ریالی رسید. سهم در 3 ماهه به سود 418  ریالی رسیده است. 3 ماهه 41 میلیارد ریال سود عملیاتی و 41 میلیارد ریال سود خالص دارد .6 ماهه بهتر بود و 1501 ریال سود داشته و سود عملیاتی 151 و سود خالص 150 میلیارد ریال است. در 9 ماهه  سود عملیاتی 261  و سود خالص 249 میلیارد ریال است
 50.  کتوکا 9 ماهه  2839 و در6 ماهه 1641 ریال سود محقق کرده است.  در 3ماهه 257 ریال محقق کرده بود .  سهم 3 ماهه با فروش 904 میلیارد ریالی ،سود عملیاتی 56 و سود خالص 38 میلیارد ریالی  مواجه بوده.   6 ماهه  سود عملیاتی با  رشدی چشم گیر 336 میلیارد ریال شده است و سود خالص 246 میلیارد ریال. در 9 ماهه  سود عملیاتی 584 و سود خالص 425 میلیارد ریال بود
 51.  خفناور در 9 ماهه به سود 16 ریالی رسیده است
 52.  تکنار در 9 ماهه به ازای هر سهم  228  ریال سود محقق کرده است
 53.  فالوم در 3 ماهه به تحقق سود 168 ریالی به ازای هر سهم رسیده بود در 6 ماهه این عدد  288  ریال و 9 ماهه  399 ریال شده و خوب پیش رفته است
 54.  وسکاب در گزارش 12ماهه به تحقق سود 2254 ریالی رسیده است !! قیمت سهم  565!!
 55.  واحصا در 9 ماهه به سود 567 ریالی رسیده است
 56.  فنوال در 3 ماهه  142 ریال محق کرده است  6 ماهه این عدد  با  رشد 858 ریال و 9ماهه  1755 ریال شد . سهم 3 ماهه  137 میلیارد ریال سود عملیاتی و 96 میلیارد ریال سود خالص دارد. در 6 ماهه  سود عملیاتی 773 و سود  خالص 581 میلیارد ریال است. در 9ماهه  سود عملیاتی 1571  سود خالص 1190 میلیارد ریال است
 57.  غگلپا در 9 ماهه به سود 1880  ریالی رسیده است و 317 میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است
 58.  خکاوه برای اولین بار در سال های گذشته در یک  مقطع  3 ماهه سود داشته  یعنی زیان  را کم کرده و سهمی که در 6 ماهه  925 ریال زیان داشته  در 9 ماهه به  904 ریال  زیان رسیده است . در مجموع 6 ماهه 722 میلیارد ریال زیان عملیاتی و با کمی کنترل هزینه مالی 2438 میلیارد ریال زیان داشته است. در9ماهه  706 میلیارد ریال زیان عملیاتی و 2382 میلیارد ریال زیان دارد
 59. کسرام در 3 ماهه به زیان 8 ریالی رسیده است زیان شرکت از مدت مشابه  قبل کمتر است.

نظرات کاربران

پاسخ جالب مجری برنامه ثریا به رئیس کل بانک مرکزی
ظریف در کنار عضو مهم کابینه جو بایدن + عکس
زمان پرداخت عیدی بازنشستگان اعلام شد
نکته بسیار مهم در پیش بینی قیمت طلا
کدام کالاهای ایرانی به عراق می‌روند؟
رئیس دفتر رهبری: حضرت آقا لب تَر کنند، میلیون ها جان خود را میدهند
نکته فردا | حقیقی ها باز هم از بورس خارج شدند
پاسخ ایران به ادعای مکرون در مورد برجام
تعیین تکلیف دلار 4200 تومانی در پاسکاری دولت و مجلس
بورسی ها ملزم به اعلام پیش بینی سود شدند
مدیرعامل « وسپهر » منصوب شد
دستورالعمل تاسیس شرکت سهامی عام پروژه تصویب شد
عرضه امروز سنگ آهن معامله شد + جزییات
هشدار تُند ایران به اسرائیل: اگر کوچکترین خطا کنید، با خاک یکسان میشوید
پانزدهمین نشست آستانه، ۲۸ و ۲۹ بهمن
تهران نشست سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان
مهمترین نکته که باید درباره « وپست » بدانید
عرضه اولیه پرسپولیس به فرابورس میرود
برنامه مهم « وغدیر » برای توسعه بازارگردان ها
طرح دست به نقد « وگردش »
هیات مدیره « بنو » مشخص شد
فروش « ما » رونق گرفت
روحانی امروز در جلسه کرونا چه گفت
یادداشت مهم | چند نکته مهم درباره « فولاد »
حقیقی‌ها سهم های بزرگ خریدند
دستور فوری جو بایدن درباره برجام چه بود؟
دولت صادرات فولاد را تسهیل کند؟
« اوان » قرارداد 100 میلیارد تومانی بست
آزادسازی قیمت خودرو دوباره تعلیق شد؟
قرعه کشی خودروسازان بورسی حذف میشود؟

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر