مجوز 17 افزایش سرمایه صادر شد

 براساس مجوزهای صادر شده، 92 درصد افزایش سرمایه‌ها به مبلغ 24 هزار و 494 میلیارد و 340 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی به مبلغ یک هزار و 897 میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته تامین شده است.

 بر اساس گزارش اداره نظارت بر بازار اولیه، مبلغ کل مجوزهای ارائه شده به 17 شرکت جهت انجام افزایش سرمایه در دو ماهه سال 96 معادل 26 هزار و 291 میلیارد ریال است. 92 درصد افزایش سرمایه ها به مبلغ 24 هزار و 494 میلیارد و 340 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و مابقی به مبلغ یک هزار و 897 میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته تامین شده است.  به عنوان نمونه بانک حکمت ایرانیان با افزایش سرمایه 50 درصدی، شهد ایران با افزایش سرمایه 60 درصدی، سیمان ارومیه با افزایش سرمایه 75 درصدی، ارتباطات سیار ایران با 200 درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی وارد سال مالی جدید شدند.

اطلاعات بیشتر از شرکت‌هایی که مجوز افزایش سرمایه گرفته‌اند

قیمت پایانی تغییر درصد
1,000 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,000 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,000 0.00 0.00
اولین قیمت 1,000
قیمت دیروز 1,000
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 827 749
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 150000
تعداد سهام 6 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 57.649 میلیون 1,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/4)