عرضه اوليه اسناد خرانه اسلامي در نماد (اخزا8081) و تعيين كارگزار ناظر
به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1598/الف/98 مورخ 1398/09/12 اين شركت، روز شنبه مورخ 1398/09/16 اوراق اسناد خزانه اسلامي با تاريخ سررسيد 1400/08/17، براي اولين بار پس از پذيرش در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران در نماد (اخزا8081) عرضه مي‌گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نماد (ذاخزا808)، دراسرع وقت اقدام فرمائيد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر