توقف نمادهاي معاملاتي(سدشت)،(پترول)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي سيمان دشتستان(سدشت) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي و گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان(پترول) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر