عرضه اوليه اسناد خرانه اسلامي در نماد (اخزا8121) و تعيين كارگزار ناظر
به اطلاع مي‌رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 1596/الف/98 مورخ 1398/09/11 اين شركت، روز چهارشنبه مورخ 1398/09/13 اوراق اسناد خزانه اسلامي با تاريخ سررسيد 1400/11/11، براي اولين بار پس از پذيرش در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران در نماد (اخزا8121) عرضه مي گردد. لذا خواهشمند است نسبت به تعيين كارگزار ناظر براي مشتريان خود در سامانه معاملاتي در نماد (ذاخزا812)، دراسرع وقت اقدام فرمائيد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر