پايان دوره معاملاتي قرارداد آتي سبدسهام (جفلز809) با سررسيد آذر 98
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، امروز سه شنبه مورخ 12 آذرماه 1398، دوره معاملاتي قرارداد آتي سبد سهام بر روي سبد شاخص صنعت فلزات اساسي با سررسيد آذرماه 1398 (جفلز809)، در پايان جلسه معاملاتي امروز به اتمام مي رسد. سبد پايه قابل تحويل به ازاي هر قرارداد در زمان تسويه فيزيكي، از طريق سايت رسمي بورس تهران و در صفحه هر نماد، قابل مشاهده است. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر