عدم تاييد معاملات در نمادهاي معاملاتي (رايان1) و (اميد991)
به اطلاع مي‌رساند؛ معاملات امروز دوشنبه مورخ 1398/09/11 در نمادهاي معاملاتي اوراق مشاركت شركت ليزينگ رايان سايپا (رايان1) و اوراق مشاركت شركت ليزينگ اميد (اميد991) مورد تأييد قرار نگرفت. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر