آغاز معاملات ثانويه واحدهاي صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت (دمعيار1)
به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي واحدهاي سرمايه گذاري صندوق سرمايه گذاري بادرآمد ثابت معيار (قابل معامله در فرابورس ايران) در نماد (دمعيار1)، به منظور آغاز معاملات ثانويه از طريق انجام حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت، امروز يكشنبه مورخ 1398/09/10 آماده انجام معامله مي باشد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروري است: 1) محدوديت حجمي در هر سفارش (بلوك) در نماد معاملاتي مذكور (دمعيار1)، به ميزان 100،000 واحد تعيين مي گردد. 2)عمليات تسويه و پاياپاي معاملات واحدهاي ETF در نماد (دمعيار1) بصورت T+1 صورت مي پذيرد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران مراجعه فرمائيد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر