آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (فملي) با سررسيد ارديبهشت ماه 1399
به اطلاع كليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، معاملات قراردادهاي اختيارمعامله خريد و فروش سهام شرکت ملي صنايع مس ايران (فملي) با سررسيد ارديبهشت ماه 1399 از امروز يكشنبه مورخ 10/09/1398 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران به شرح زير آغاز مي گردد: نماد معاملاتي دارايي پايه: فملي نحوه درج قرارداد: حداقل سه قرارداد؛ حداقل يك قرارداد در سود، يك قرارداد بي تفاوت، حداقل يك قرارداد در زيان نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله خريد: ضملي2031-اختيارخ فملي-4200-21/02/1399 ضملي2032-اختيارخ فملي-4400-21/02/1399 ضملي2033-اختيارخ فملي-4600-21/02/1399 ضملي2034-اختيارخ فملي-4800-21/02/1399 ضملي2035-اختيارخ فملي-5000-21/02/1399 ضملي2036-اختيارخ فملي-5500-21/02/1399 ضملي2037-اختيارخ فملي-6000-21/02/1399 ضملي2038-اختيارخ فملي-6500-21/02/1399 نماد معاملاتي قراردادهاي اختيار معامله فروش: طملي2031-اختيارف فملي-4200-21/02/1399 طملي2032-اختيارف فملي-4400-1/02/1399 طملي2033-اختيارف فملي-4600-21/02/1399 طملي2034-اختيارف فملي-4800-21/02/1399 طملي2035-اختيارف فملي-5000-21/02/1399 طملي2036-اختيارف فملي-5500-21/02/1399 طملي2037-اختيارف فملي-6000-21/02/1399 طملي2038-اختيارف فملي-6500-21/02/1399 ساير مشخصات قراردادهاي اختيار معامله به شرح زير مي باشد: اندازه قرارداد: 1000 سهم سقف هر سفارش: 100 قرارداد حداقل تغيير قيمت هر سفارش: يك ريال دامنه نوسان: ندارد روزها و ساعات معاملاتي: شنبه تا چهارشنبه 9_00 تا 12_30 سقف موقعيت هاي باز و هم جهت: بدون محدوديت دوره معاملاتي: 10/09/1398 لغايت 21/02/1399 ضرايب مورد استفاده در محاسبات وجوه تضمين اوليه، لازم و حداقل وجه تضمين اين قراردادها: A=20% B=10% نسبت حداقل وجه تضمين: 70% ضريب گرد كردن: 100،000 زمانبندي فرآيند اعمال: الف)زمان تسويه نقدي: يک روز کاري پيش از سررسيد ب)زمان تسويه فيزيکي: سررسيد امكان تسويه نقدي به كسري از اندازه قرارداد: وجود دارد. سبك اعمال اروپايي نحوه اعمال: غيرخودكار نوع تسويه در سررسيد: الف)تسويه فيزيکي ب)تسويه نقدي (در صورت توافق طرفين) همچنين نكات مهم در خصوص معاملات قراردادهاي مذكور به شرح زير است: 1- معاملات مربوط به اين قراردادها تنها به صورت برخط بوده و صرفاً از طريق کارگزاراني که مجوز معاملات برخط در اين بازار را دارا باشند، قابل انجام است. 2- با توجه به راه اندازي سامانه مديريت ريسک و امکان محاسبات وجوه تضمين، اتخاذ موقعيت باز فروش در قراردادهاي اختيارمعامله، به شرط کفايت وجوه تضمين، براي تمامي فعالان بازار سرمايه امکان پذير مي باشد. سرمايه گذاران محترم مي توانند براي اطلاع از جزئيات بيشتر به اطلاعيه شماره 181/68199 مورخ 05/09/1398 منتشره در سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران به نشاني www.tse.ir مراجعه نمايند. مديريت ابزارهاي نوين مالي شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر