تعيين محدوديت حجمي در برخي نمادهاي معاملاتي
به اطلاع مي‌رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نمادهاي معاملاتي شرکت گروه كارخانجات صنعتي تبرك (سهامي عام) در نماد (تبرك1)، شركت نفت ايرانول (سهامي عام) در نماد (شرانل1)، شركت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان (سهامي عام) در نماد (غشهداب1)، شركت سرمايه‌گذاري سبحان (سهامي عام) در نماد (وسبحان1) و شركت كشتيراني درياي خزر (سهامي عام) در نماد (حخزر1) از امروز شنبه مورخ 1398/09/09، به ميزان 100،000 سهم تعيين مي‌گردد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر