توقف نماد معاملاتي (اتكاي1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت بيمه اتكاي ايرانيان (اتكاي1) جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام در روز يكشنبه مورخ 1398/06/24 در پايان معاملات امروز چهارشنبه مورخ 1398/06/20 متوقف مي‌شود.مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر