تعيين محدوديت حجمي در نماد معاملاتي (رنيك1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش) جهت نماد معاملاتي شرکت جنرال مكانيك (سهامي عام) در نماد (رنيك1)، از امروز شنبه مورخ 1398/06/16، به ميزان 50،000 سهم تعيين مي‌گردد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر