گشايش نماد معاملاتي (غبهار1) در تابلو پايه ج بازار پايه
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شركت كشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (غبهار1) امروز چهارشنبه مورخ 1398/06/13 در تابلو پايه ج بازار پايه فرابورس ايران گشايش مي يابد. در اين خصوص توجه به موارد زير ضروري است: 1) محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق در هر سفارش) در نماد معاملاتي مذكور به ميزان 50،000 سهم تعيين مي گردد. 2) کارگزاران مي بايست دسترسي معامله گران برخط (آنلاين) جهت ورود سفارش و انجام معامله در تابلو پايه ج (گروه معاملاتي 21) را فعال نمايند. 3)لازم به ذكر است كليه سهامداران محترم مي بايست مفاد اطلاعيه هاي مربوط به شركت كشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان در سايت رسمي كدال را در تصميم گيري هاي خود مد نظر قرار دهند. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر