آغاز معاملات ثانويه نماد معاملاتي (شلرد021)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي‌رساند؛ اوراق مشاركت شركت كود شيميايي اوره لردگان (سهامي عام) به منظور تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز جهت احداث كارخانه توليد اوره، پس از پذيره‌نويسي اوراق مذكور در نماد معاملاتي (شلرد021) با تعداد 2،000،000 ورقه به منظور آغازمعاملات ثانويه، امروز چهارشنبه مورخ 1398/06/13 در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت گشايش مي‌يابد. اوراق مذكور، 48 ماهه با تاريخ سررسيد 1402/06/06 بوده و نرخ سود علي‌الحساب اوراق 18 درصد سالانه تا سررسيد با مواعد پرداخت هر سه ماه يكبار از تاريخ انتشار مي‌باشد. در اين خصوص توجه به موارد ذيل ضروريست: 1)حداقل تعداد اوراق قابل خريداري توسط هر كد معاملاتي حقيقي يا حقوقي 1 ورقه مي‌باشد و سفارشات خريد بايد در مضربي از 1 ورقه در سامانه معاملاتي وارد گردد. 2)محدوديت حجمي (حداكثر تعداد اوراق بهادار در هر سفارش به ميزان 25،000 ورقه مي‌باد. 3)تسويه حساب و پاياپاي اين اوراق به صورت T+1 مي باشد. ساير اطلاعات اين اوراق در اطلاعيه‌هاي شماره 1481/ن/98 مورخ 1398/06/04، شماره 1488/ب/98 مورخ 1398/06/05 و شماره 1482/ن/98 اين شرکت در سايت رسمي فرابورس ايران در دسترس مي‌باشد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر