توقف نمادهاي معاملاتي(ونوين)،(همراهح)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي بانك اقتصاد نوين(ونوين)جهت برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي _عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاي هيئت مديره، حق تقدم شركت ارتباطات سيار ايران(همراهح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف خواهند شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر