بازگشايي نمادهاي معاملاتي(شاملا)،(شاملاح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت معدني املاح ايران(شاملا)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مبني بر انتخاب اعضاي هيئت مديره، حق تقدم شركت معدني املاح ايران(شاملاح) با توجه به بازگشايي نماد اصلي، با محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر