حراج مجدد نماد معاملاتي (ثاخت)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت بين المللي توسعه ساختمان(ثاخت) باتوجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر