آغاز دوره ثبت سفارش در نماد (هجرت1)
كارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، پيرو پيام قبلي اين مديريت در خصوص عرضه اوليه سهام شرکت پخش هجرت (سهامي عام) در نماد (هجرت1) تاکيد مي‌شود دوره ثبت سفارش از ساعت 11_01 لغايت 13_01 مي باشد. مدير عمليات بازار فرابورس ايران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر