توقف نماد معاملاتي (گپارس1)
کارگزاران محترم عضو فرابورس ايران، به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي شرکت مجتمع هاي گردشگري و امور رفاهي كارگزاران پارس (گپارس1) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 1398/05/22 در پايان معاملات امروز شنبه مورخ 1398/05/19 متوقف مي‌شوند. مدير عمليات بازارهاي خارج از بورس

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر