تعليق نماد معاملاتي (ثفارس1)
به اطلاع فعالين محترم بازار مي رساند؛ طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت عمران‌وتوسعه‌فارس‌ (ثفارس1) حداكثر تا تاريخ 1398/06/02 تعليق شد. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر