توقف نماد معاملاتي(حفاري)
به اطلاع مي رساند،در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت حفاري شمال(حفاري)جهت برگزاري مجامع عمومي فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه_ عمومي عادي به طور فوق العاده به منظور تصويب صورتهاي مالي متوقف خواهد شد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران

نظرات کاربران

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر