«وسبحان» هم سود تقسیم کرد

 سرمایه‌گذاری سبحان به تقسیم سود 18 تومان رضایت داد.

مجمع عادی سالانه سرمایه گذاری سبحان در حالی به کار خود پایان داد که در پایان مجمع سهامداران رای به تقسیم سود 180 ریالی دادند.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
7,352.14 162.03 2.20