سود تقسیمی سالانه « وسینا »

مجمع سالانه بانک سینا با تصویب صورت‌های مالی، مقرر شد برای هر سهم 1.1 تومان سود به ازای هر سهم توزیع شود.

دنیای بورس: مجمع سالانه بانک سینا بعدازظهر یکشنبه با حضور 79.3 درصد سهامداران در هتل پارسیان انقلاب برگزار و پس از تصویب صورت‌های مالی منتهی به اسفند گذشته و به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 12.2 تومان سود محقق شده هر سهم، 1.1 تومان معادل 9 درصد برای هر سهم توزیع شود.

براین اساس، سود سهامداران حقیقی دارنده حساب نزد بانک سینا ۲۳ مرداد به حساب های معرفی شده واریز می‌شود. سایر سهامداران فاقد حساب نزد این بانک نیز می‌توانند ۱۰ شهریور با مراجعه به هر یک از شعب بانک سینا و ارائه کارت ملی و شناسنامه، سود سهام را دریافت کنند. همچنین سهامداران حقوقی هم طی حداکثر مدت چهار ماه پس از برگزاری مجمع با درخواست کتبی و اعلام شماره حساب می‌تواند نسبت به دریافت سود اقدام کنند.

بانک سینا با سرمایه هزار میلیارد تومانی در بازار اول معاملات بورس حضور دارد و بنیاد مستضعفان مالک 65 درصدی آن است.

نظرات کاربران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
1,671.93 25.51 1.53