برنامه افزایش سرمایه « شمواد »

در مجمع فوق العاده تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی مقرر شد هیات مدیره با ارزیابی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، گزارشی تهیه تا جهت اخذ مجوز از فرابورس ارائه شود.

مجمع فوق العاده تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی جهت تصمیم‌گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده 141 قانون تجارت در 27 دی برگزار شد. در این مجمع با تبادل نظر پیرامون دستور جلسه مذکور، مقرر شد  گزارش هیات مدیره در ارتباط با ارزیابی توجیهی و اقتصادی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تهیه و جهت اظهار نظر به بازرس و همچنین اخذ مجوز افزایش سرمایه از فرابورس ارائه شود که متعاقبا نسبت به دعوت مجمع فوق العاده جهت تصویب افزایش سرمایه اقدام می‌شود.

البته تکلیف افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال جاری در مجلس و دولت نهایی نشده و در این مورد ابهام وجود دارد. این شرکت 14.3 میلیارد تومانی که از 12 بهمن جاری با توقف نماد روبه‌رو است، از بورس اخراج و به بازار پایه (ج) معاملات فرابورس منتقل شده و پلی اکریل با 40.4 درصد سهم مالک اصلی آن محسوب می‌شود.

قیمت پایانی تغییر درصد
3,747 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,701 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,747 0.00 0.00
اولین قیمت 3,700
قیمت دیروز 3,747
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,934 3,560
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1749849
تعداد سهام 143.488 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 537.65 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,810 3,653 3,849 200 1
0 0 0 3,858 200 1
0 0 0 3,885 50,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی