قیمت پایانی تغییر درصد
10,508 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,508 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,508 0.00 0.00
اولین قیمت 10,508
قیمت دیروز 10,508
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,667 10,989
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 294.635 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.096 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 10,989 382,059 66
0 0 0 11,000 7,368 3
0 0 0 11,100 8,550 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65