داده ها

آخرین معامله 5,056 21.00 0.42
قیمت پایانی 5,150 115.00 2.28
اولین قیمت 4,870
قیمت دیروز 5,035
بازه روز 5,249 4,870
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 294.635 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 621
حجم معاملات 2.071 میلیون
ارزش معاملات 10.664 میلیارد
ارزش بازار 1.517 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.071 میلیون 1.704 میلیون
حقوقی 0 367,059
تعداد خرید فروش
مجموع 192 176
حقیقی 192 175
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 1.89 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/3)

65