داده ها

آخرین معامله 854 27.00 3.06
قیمت پایانی 858 23.00 2.61
اولین قیمت 870
قیمت دیروز 881
بازه روز 897 846
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -87516
تعداد سهام 121.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 108
حجم معاملات 803,776
ارزش معاملات 689.577 میلیون
ارزش بازار 104.59 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 803,826 453,826
حقوقی 0 350,000
تعداد خرید فروش
مجموع 23 22
حقیقی 23 21
حقوقی 0 1
تغییر حقوقی به حقیقی 300.3 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1396/07/4)

65