داده ها

آخرین معامله 2,887 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,887 0.00 0.00
اولین قیمت 2,887
قیمت دیروز 2,887
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 2,889 2,700
بازه سال - -
P/E -294474
تعداد سهام 121.9 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 351.925 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/2)

65