قیمت پایانی تغییر درصد
24,851 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 25,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 24,851 0.00 0.00
اولین قیمت 25,145
قیمت دیروز 24,851
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 26,093 23,609
بازه هفته 23,844 21,574
بازه سال - -
P/E 21073648
تعداد سهام 124.605 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 49,842

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.097 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 24,750 25,141 980 1
1 3,000 24,520 25,144 3,040 1
1 12,183 24,510 25,145 2,936 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/25)

65