قیمت پایانی تغییر درصد
5,215 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,166 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,215 0.00 0.00
اولین قیمت 5,170
قیمت دیروز 5,215
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,874 6,220
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 4422320
تعداد سهام 87.75 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 75,930

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 457.616 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 500 5,140 5,260 15,000 1
1 200 5,101 5,280 345 1
1 1,000 5,100 5,390 2,081 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65