قیمت پایانی تغییر درصد
10,444 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 10,520 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,444 0.00 0.00
اولین قیمت 10,295
قیمت دیروز 10,444
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 10,564 9,558
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 8856512
تعداد سهام 124.605 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 49,842

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.301 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 198 10,438 11,035 100 1
1 500 10,420 11,615 39 1
1 313 10,402 11,699 51 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/30)

65