قیمت پایانی تغییر درصد
20,052 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,999 0.00 0.00
قیمت پایانی 20,052 0.00 0.00
اولین قیمت 20,650
قیمت دیروز 20,052
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 20,907 18,917
بازه هفته 20,700 18,203
بازه سال - -
P/E 17004096
تعداد سهام 124.605 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 49,842

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.499 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 700 19,651 19,999 39,637 6
1 250 19,650 20,000 900 1
1 300 19,621 20,020 413 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/22)

65