قیمت پایانی تغییر درصد
2,114 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,125 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,114 0.00 0.00
اولین قیمت 2,128
قیمت دیروز 2,114
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 2,205 1,995
بازه هفته 2,190 2,030
بازه سال - -
P/E 594034
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.627 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 106.546 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 46,481 2,114 2,125 56,191 1
1 479 2,103 2,128 7,000 2
1 5,000 2,102 2,129 14,021 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/29)

65