قیمت پایانی تغییر درصد
2,130 66.00 3.01

داده ها

آخرین معامله 2,180 16.00 0.73
قیمت پایانی 2,130 66.00 3.01
اولین قیمت 2,195
قیمت دیروز 2,196
بازه روز 2,200 2,087
قیمت مجاز 2,305 2,087
بازه هفته 2,117 2,042
بازه سال - -
P/E 598530
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 4.728 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 5,587
حجم معاملات 114.533 میلیون
ارزش معاملات 243.975 میلیارد
ارزش بازار 107.352 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 69.735 میلیون 94.246 میلیون
حقوقی 44.797 میلیون 20.286 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 887 826
حقیقی 863 810
حقوقی 24 16
تغییر حقوقی به حقیقی 52.209 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 20,000 2,174 2,180 5,000 1
6 70,509 2,171 2,181 50,000 1
3 51,960 2,170 2,184 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65