قیمت پایانی تغییر درصد
1,295 19.00 1.45

داده ها

آخرین معامله 1,280 34.00 2.59
قیمت پایانی 1,295 19.00 1.45
اولین قیمت 1,317
قیمت دیروز 1,314
بازه روز 1,317 1,280
قیمت مجاز 1,048 950
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 363895
تعداد سهام 50.4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 4,707
حجم معاملات 98.651 میلیون
ارزش معاملات 127.759 میلیارد
ارزش بازار 65.268 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 50.31 میلیون 92.776 میلیون
حقوقی 48.341 میلیون 5.875 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 1,065 660
حقیقی 1,060 656
حقوقی 5 4
تغییر حقوقی به حقیقی 54.994 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 290,970 1,280 1,283 99,000 1
3 26,000 1,279 1,284 101,000 2
4 21,000 1,278 1,287 34,095 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/10/29)

65