قیمت پایانی تغییر درصد
1,499 32.00 2.18

داده ها

آخرین معامله 1,506 39.00 2.66
قیمت پایانی 1,499 32.00 2.18
اولین قیمت 1,480
قیمت دیروز 1,467
بازه روز 1,514 1,470
قیمت مجاز 1,405 1,273
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 677548
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 217
حجم معاملات 2.073 میلیون
ارزش معاملات 3.107 میلیارد
ارزش بازار 4.497 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.073 میلیون 2.073 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 57 67
حقیقی 57 67
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 9,000 1,496 1,506 14,436 1
1 10,000 1,490 1,509 2,000 1
1 10,000 1,475 1,512 50 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/28)

65