قیمت پایانی تغییر درصد
1,358 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,354 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,358 0.00 0.00
اولین قیمت 1,389
قیمت دیروز 1,358
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,405 1,273
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 613816
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.074 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 30,000 1,350 1,375 19,269 1
3 3,900 1,349 1,380 3,000 1
1 2,000 1,348 1,385 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/2)

65