قیمت پایانی تغییر درصد
3,290 24.00 0.72

داده ها

آخرین معامله 3,267 47.00 1.42
قیمت پایانی 3,290 24.00 0.72
اولین قیمت 3,348
قیمت دیروز 3,314
بازه روز 3,348 3,251
قیمت مجاز 3,479 3,149
بازه هفته 3,370 2,874
بازه سال - -
P/E 1487080
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 881
حجم معاملات 13.342 میلیون
ارزش معاملات 43.903 میلیارد
ارزش بازار 13.16 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 5.747 میلیون 12.501 میلیون
حقوقی 7.595 میلیون 841,093
تعداد خرید فروش
مجموع 175 183
حقیقی 168 178
حقوقی 7 5
تغییر حقوقی به حقیقی 22.222 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 4,200 3,261 3,267 82,333 1
1 1,251 3,260 3,294 52,647 2
2 1,310 3,252 3,295 19,400 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/28)

65