قیمت پایانی تغییر درصد
1,728 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,713 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,728 0.00 0.00
اولین قیمت 1,774
قیمت دیروز 1,728
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,405 1,273
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 781056
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.184 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,300 1,712 1,729 11,000 1
1 20,000 1,711 1,730 100 1
1 596 1,701 1,731 1,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65