قیمت پایانی تغییر درصد
2,972 154.00 4.93

داده ها

آخرین معامله 3,000 126.00 4.03
قیمت پایانی 2,972 154.00 4.93
اولین قیمت 3,037
قیمت دیروز 3,126
بازه روز 3,126 2,970
قیمت مجاز 3,282 2,970
بازه هفته 2,943 2,773
بازه سال - -
P/E 1343344
تعداد سهام 4 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.6 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 678
حجم معاملات 17.452 میلیون
ارزش معاملات 51.872 میلیارد
ارزش بازار 11.888 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 7.021 میلیون 16.593 میلیون
حقوقی 10.431 میلیون 859,217
تعداد خرید فروش
مجموع 148 104
حقیقی 138 102
حقوقی 10 2
تغییر حقوقی به حقیقی 28.447 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 18,000 2,971 3,000 9,472 1
3 15,869 2,970 3,080 7,859 1
1 990 2,880 3,099 30,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/06/27)

65