قیمت پایانی تغییر درصد
2,624 14.00 0.53

داده ها

آخرین معامله 2,538 100.00 3.79
قیمت پایانی 2,624 14.00 0.53
اولین قیمت 2,538
قیمت دیروز 2,638
بازه روز 2,542 2,538
قیمت مجاز 2,769 2,507
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1186048
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 9
حجم معاملات 172,200
ارزش معاملات 437.188 میلیون
ارزش بازار 7.872 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 96,200 196,200
حقوقی 100,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 9 5
حقیقی 8 5
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 262.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 2,510 2,512 1,312 1
2 200,000 2,508 2,538 18,055 1
32 1.529 میلیون 2,507 2,540 5,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/26)

65