قیمت پایانی تغییر درصد
1,363 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,360 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,363 0.00 0.00
اولین قیمت 1,431
قیمت دیروز 1,363
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,493 1,351
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 616076
تعداد سهام 3 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1.2 میلیون

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 4.089 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,130 1,358 1,376 25,000 1
1 25,000 1,357 1,377 5,153 1
1 850 1,354 1,379 18,419 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/27)

65