قیمت پایانی تغییر درصد
1,533 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,530 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,533 0.00 0.00
اولین قیمت 1,559
قیمت دیروز 1,533
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,978 1,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -892206
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 94.285 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 1,530 1,531 35,000 2
5 27,993 1,529 1,532 851 2
20 1.04 میلیون 1,528 1,533 19,318 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/3)

65