قیمت پایانی تغییر درصد
2,937 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 2,937 0.00 0.00
قیمت پایانی 2,937 0.00 0.00
اولین قیمت 2,937
قیمت دیروز 2,937
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,245 2,937
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1709334
تعداد سهام 33.181 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 97.451 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 2,937 63.82 میلیون 1710
0 0 0 2,938 194,092 10
0 0 0 2,939 93,238 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/23)

65