قیمت پایانی تغییر درصد
1,728 39.00 2.21

داده ها

آخرین معامله 1,730 37.00 2.09
قیمت پایانی 1,728 39.00 2.21
اولین قیمت 1,768
قیمت دیروز 1,767
بازه روز 1,771 1,715
قیمت مجاز 1,978 1,790
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1005696
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 6,915
حجم معاملات 88.385 میلیون
ارزش معاملات 152.696 میلیارد
ارزش بازار 106.278 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 83.575 میلیون 88.385 میلیون
حقوقی 4.81 میلیون 0
تعداد خرید فروش
مجموع 2,498 1,340
حقیقی 2,492 1,340
حقوقی 6 0
تغییر حقوقی به حقیقی 8.312 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
9 129,063 1,726 1,726 100,000 1
7 94,774 1,725 1,736 60,675 1
8 149,963 1,724 1,738 2,500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/4)

65