قیمت پایانی تغییر درصد
2,587 75.00 2.99

داده ها

آخرین معامله 2,565 53.00 2.11
قیمت پایانی 2,587 75.00 2.99
اولین قیمت 2,550
قیمت دیروز 2,512
بازه روز 2,630 2,539
قیمت مجاز 2,637 2,387
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -1505634
تعداد سهام 33.181 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 7,588
حجم معاملات 96.652 میلیون
ارزش معاملات 250.074 میلیارد
ارزش بازار 85.838 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 86.391 میلیون 91.164 میلیون
حقوقی 10.261 میلیون 5.488 میلیون
تعداد خرید فروش
مجموع 2,443 1,403
حقیقی 2,434 1,399
حقوقی 9 4
تغییر حقوقی به حقیقی 12.348 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
8 111,389 2,565 2,565 57,412 2
3 7,032 2,564 2,570 516,712 7
5 241,268 2,563 2,575 255 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/06/31)

65