قیمت پایانی تغییر درصد
1,234 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,230 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,234 0.00 0.00
اولین قیمت 1,255
قیمت دیروز 1,234
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,337 1,211
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -718188
تعداد سهام 33.181 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 40.945 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 1,215 1,250 30,000 1
2 3,486 1,211 1,280 80,000 1
1 4,000 1,201 1,284 4,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/04/20)

65