قیمت پایانی تغییر درصد
1,814 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,807 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,814 0.00 0.00
اولین قیمت 1,820
قیمت دیروز 1,814
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,908 1,728
بازه هفته 1,922 1,792
بازه سال - -
P/E -1055748
تعداد سهام 61.504 میلیارد
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 111.567 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 970 1,808 1,808 5.047 میلیون 62
1 2,900 1,807 1,809 61,800 4
1 8,256 1,806 1,810 155,500 5

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/21)

65