قیمت پایانی تغییر درصد
4,645 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,500 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,645 0.00 0.00
اولین قیمت 4,455
قیمت دیروز 4,645
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,670 4,226
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12411440
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.161 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 600 4,500 4,664 50 1
1 2,000 4,456 4,665 1,600 2
2 6,434 4,455 4,666 2,291 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/20)

65