قیمت پایانی تغییر درصد
10,517 378.00 3.47

داده ها

آخرین معامله 10,820 75.00 0.69
قیمت پایانی 10,517 378.00 3.47
اولین قیمت 11,300
قیمت دیروز 10,895
بازه روز 11,300 10,351
قیمت مجاز 11,439 10,351
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 28101424
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 263
حجم معاملات 604,064
ارزش معاملات 6.353 میلیارد
ارزش بازار 2.629 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 603,064 604,064
حقوقی 1,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 135 75
حقیقی 134 75
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 10.517 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 100 10,446 10,820 39,325 2
2 8,380 10,445 10,829 180 1
1 990 10,401 10,830 500 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/08/1)

65