قیمت پایانی تغییر درصد
4,091 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,050 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,091 0.00 0.00
اولین قیمت 4,090
قیمت دیروز 4,091
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,160 3,764
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10931152
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.023 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,000 4,054 4,094 500 1
1 6,000 4,051 4,095 50,000 1
1 1,000 4,046 4,100 801 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/24)

65