قیمت پایانی تغییر درصد
11,482 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,490 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,482 0.00 0.00
اولین قیمت 11,118
قیمت دیروز 11,482
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,670 4,226
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 30679904
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.871 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
72 614,702 11,490 0 0 0
2 8,014 11,489 0 0 0
1 1,553 11,406 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/04/4)

65