قیمت پایانی تغییر درصد
4,935 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,893 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,935 0.00 0.00
اولین قیمت 4,930
قیمت دیروز 4,935
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 4,670 4,226
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 13186320
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.234 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 24,606 4,893 4,900 5,000 1
1 500 4,891 5,000 5,000 1
2 5,000 4,890 5,100 3,997 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/12/1)

65