قیمت پایانی تغییر درصد
3,966 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 4,040 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,966 0.00 0.00
اولین قیمت 4,150
قیمت دیروز 3,966
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,709 3,357
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 10597152
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 991.5 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 6,906 4,029 4,040 2,975 1
1 5,000 4,000 4,050 17,600 1
1 5,000 3,901 4,060 20,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/30)

65