قیمت پایانی تغییر درصد
5,793 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 5,779 0.00 0.00
قیمت پایانی 5,793 0.00 0.00
اولین قیمت 6,050
قیمت دیروز 5,793
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 6,082 5,504
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 15478896
تعداد سهام 250 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.448 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 4,856 5,780 30,130 1
0 0 0 5,934 1,000 1
0 0 0 6,141 4,140 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/29)

65