داده ها

آخرین معامله 3,178 113.00 3.69
قیمت پایانی 3,111 46.00 1.50
اولین قیمت 3,160
قیمت دیروز 3,065
بازه روز 3,250 3,004
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 440 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 368
حجم معاملات 1.645 میلیون
ارزش معاملات 5.117 میلیارد
ارزش بازار 1.369 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.645 میلیون 1.645 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 122 113
حقیقی 122 113
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/02/2)

65