داده ها

آخرین معامله 4,300 12.00 0.28
قیمت پایانی 4,257 55.00 1.28
اولین قیمت 4,441
قیمت دیروز 4,312
بازه روز 4,441 4,185
قیمت مجاز 0 0
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E -
تعداد سهام 440 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 196
حجم معاملات 654,050
ارزش معاملات 2.784 میلیارد
ارزش بازار 1.873 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 454,050 654,050
حقوقی 200,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 96 56
حقیقی 95 56
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 851.4 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/30)

65