قیمت پایانی تغییر درصد
1,594 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 1,581 0.00 0.00
قیمت پایانی 1,594 0.00 0.00
اولین قیمت 1,671
قیمت دیروز 1,594
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 1,774 1,606
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 294890
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.036 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 3,079 1,581 1,610 11,000 2
1 900 1,241 1,611 7,900 1
0 0 0 1,648 12 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/28)

65