قیمت پایانی تغییر درصد
11,911 509.00 4.46

داده ها

آخرین معامله 11,799 397.00 3.48
قیمت پایانی 11,911 509.00 4.46
اولین قیمت 11,792
قیمت دیروز 11,402
بازه روز 11,972 11,550
قیمت مجاز 11,972 10,832
بازه هفته 11,406 9,200
بازه سال - -
P/E 2203535
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 794
حجم معاملات 2.999 میلیون
ارزش معاملات 35.717 میلیارد
ارزش بازار 7.742 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.986 میلیون 2.88 میلیون
حقوقی 12,539 118,693
تعداد خرید فروش
مجموع 351 168
حقیقی 349 166
حقوقی 2 2
تغییر حقوقی به حقیقی 1.264 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 860 11,631 11,850 25,985 2
1 750 11,610 11,900 4,198 2
1 171 11,538 11,960 50,597 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65