قیمت پایانی تغییر درصد
11,945 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 12,100 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,945 0.00 0.00
اولین قیمت 12,150
قیمت دیروز 11,945
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 12,680 11,474
بازه هفته 12,986 11,907
بازه سال - -
P/E 2209825
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 7.764 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 12,100 12,100 24,453 3
1 1,000 12,065 12,120 1,880 2
1 1,000 12,001 12,149 10,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65