قیمت پایانی تغییر درصد
10,766 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,121 0.00 0.00
قیمت پایانی 10,766 0.00 0.00
اولین قیمت 10,800
قیمت دیروز 10,766
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,600 10,496
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1991710
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 6.998 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 11,127 11,333 1,000 1
1 1,000 11,122 11,334 6,108 1
1 1,000 11,104 11,344 2,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65