داده ها

آخرین معامله 4,832 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,867 0.00 0.00
اولین قیمت 5,145
قیمت دیروز 4,867
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,250 4,750
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 900395
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.164 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
2 6,742 4,831 4,940 5,283 1
2 6,313 4,830 4,998 2,051 1
1 2,000 4,829 5,040 230 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/21)

65