قیمت پایانی تغییر درصد
9,787 299.00 3.15

داده ها

آخرین معامله 9,934 446.00 4.70
قیمت پایانی 9,787 299.00 3.15
اولین قیمت 9,940
قیمت دیروز 9,488
بازه روز 9,945 9,590
قیمت مجاز 5,250 4,750
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1810595
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 371
حجم معاملات 1.198 میلیون
ارزش معاملات 11.724 میلیارد
ارزش بازار 6.362 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.172 میلیون 1.198 میلیون
حقوقی 26,027 0
تعداد خرید فروش
مجموع 133 104
حقیقی 132 104
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 254.726 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 4,871 9,820 9,934 5,000 1
1 500 9,800 9,938 5,000 1
1 500 9,755 9,940 42,414 4

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/03/28)

65