داده ها

آخرین معامله 2,568 122.00 4.99
قیمت پایانی 2,557 111.00 4.54
اولین قیمت 2,520
قیمت دیروز 2,446
بازه روز 2,568 2,462
قیمت مجاز 2,568 2,324
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 473045
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 109
حجم معاملات 1.119 میلیون
ارزش معاملات 2.861 میلیارد
ارزش بازار 1.662 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 1.119 میلیون 1.119 میلیون
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 39 40
حقیقی 39 40
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
34 1.163 میلیون 2,568 0 0 0
1 408 2,567 0 0 0
1 1,500 2,500 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/05/23)

65