داده ها

آخرین معامله 4,650 10.00 0.21
قیمت پایانی 4,616 44.00 0.94
اولین قیمت 4,800
قیمت دیروز 4,660
بازه روز 4,800 4,553
قیمت مجاز 5,250 4,750
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 853960
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 38
حجم معاملات 179,687
ارزش معاملات 825.98 میلیون
ارزش بازار 3 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 129,687 179,687
حقوقی 50,000 0
تعداد خرید فروش
مجموع 22 14
حقیقی 21 14
حقوقی 1 0
تغییر حقوقی به حقیقی 230.8 میلیون

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,067 4,614 4,650 1,577 1
2 5,366 4,613 4,685 533 1
2 5,250 4,612 4,687 18,300 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65