داده ها

آخرین معامله 4,952 0.00 0.00
قیمت پایانی 4,952 0.00 0.00
اولین قیمت 4,952
قیمت دیروز 4,952
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 5,199 4,705
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 916120
تعداد سهام 650 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 260,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.219 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
7 38,496 4,952 5,415 500 1
1 2,000 4,482 5,929 1,940 3
1 3,000 4,269 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65