قیمت پایانی تغییر درصد
7,121 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,044 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,121 0.00 0.00
اولین قیمت 7,211
قیمت دیروز 7,121
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,576 6,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 583922
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 70,383

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.068 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 50,000 6,453 7,340 7,427 1
0 0 0 7,350 1,400 1
0 0 0 7,380 778 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/09/19)

65