قیمت پایانی تغییر درصد
14,388 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 14,388 0.00 0.00
قیمت پایانی 14,388 0.00 0.00
اولین قیمت 14,388
قیمت دیروز 14,388
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 15,902 14,388
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 1179816
تعداد سهام 185 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 74,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 2.662 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 250 12,300 14,388 284,132 109
0 0 0 14,389 100 1
0 0 0 14,556 493 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/07/29)

65