قیمت پایانی تغییر درصد
3,417 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 3,390 0.00 0.00
قیمت پایانی 3,417 0.00 0.00
اولین قیمت 3,402
قیمت دیروز 3,417
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 3,402 3,078
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 280194
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 164,042

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 512.55 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 423 3,380 3,398 9,000 1
1 3,000 3,378 3,400 27,100 2
1 5,000 3,371 3,409 35,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/03/27)

65