قیمت پایانی تغییر درصد
7,515 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 7,558 0.00 0.00
قیمت پایانی 7,515 0.00 0.00
اولین قیمت 7,548
قیمت دیروز 7,515
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 7,890 7,140
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 616230
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 78,394

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 1.127 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 2,000 7,013 8,408 20 2
1 3,606 6,900 0 0 0
1 5,000 6,552 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/08/1)

65