قیمت پایانی تغییر درصد
13,032 515.00 4.11

داده ها

آخرین معامله 13,139 622.00 4.97
قیمت پایانی 13,032 515.00 4.11
اولین قیمت 13,019
قیمت دیروز 12,517
بازه روز 13,142 12,706
قیمت مجاز 13,142 11,892
بازه هفته 12,999 12,285
بازه سال - -
P/E 1068624
تعداد سهام 185 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 74,000

معاملات

تعداد معاملات 749
حجم معاملات 2.035 میلیون
ارزش معاملات 26.522 میلیارد
ارزش بازار 2.411 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 2.035 میلیون 1.874 میلیون
حقوقی 0 160,899
تعداد خرید فروش
مجموع 309 189
حقیقی 309 187
حقوقی 0 2
تغییر حقوقی به حقیقی 2.097 میلیارد

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
4 5,423 13,100 13,139 1,719 1
1 500 13,090 13,140 39,915 1
1 150 13,022 13,141 9,797 3

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/05/30)

65