قیمت پایانی تغییر درصد
19,216 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 19,299 0.00 0.00
قیمت پایانی 19,216 0.00 0.00
اولین قیمت 18,997
قیمت دیروز 19,216
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 19,299 17,461
بازه هفته 19,299 16,600
بازه سال - -
P/E 1575712
تعداد سهام 185 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 74,000

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 3.555 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 12,519 19,299 0 0 0
2 10,571 19,280 0 0 0
1 361 19,260 0 0 0

نمودار آخرین روز معاملاتی (1398/09/13)

65