قیمت پایانی تغییر درصد
5,183 221.00 4.09

داده ها

آخرین معامله 5,134 270.00 5.00
قیمت پایانی 5,183 221.00 4.09
اولین قیمت 5,410
قیمت دیروز 5,404
بازه روز 5,410 5,134
قیمت مجاز 7,576 6,856
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 425006
تعداد سهام 150 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 70,383

معاملات

تعداد معاملات 250
حجم معاملات 970,413
ارزش معاملات 5.03 میلیارد
ارزش بازار 777.45 میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 969,613 969,613
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 79 64
حقیقی 79 64
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 729 5,011 5,134 335,244 28
0 0 0 5,141 3,000 1
0 0 0 5,190 5,333 2

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/11/28)

65